O projekcie „Modele 3D do nauki histeroskopii diagnostycnzej i zabiegowej”

Projekt ma na celu skrócenie krzywej uczenia maiło inwazyjnych zabiegów w ginekologii – histeroskopii diagnostycznej i zabiegowej
(w piśmiennictwie anglosaskim/anglojęzycznym nazywaną „office hysteroscopy”).

Poprzez prowadzenie szkoleń z mało inwazyjnych zabiegów w oparciu o nasze modele chcielibyśmy doprowadzić do zaktualizowania postępowania w diagnostyce i leczeniu patologii jamy macicy co związane jest z szerszymi tematami polipów narządu rodnego, mięśniaków macicy, przegrody jamy macicy, zrostów kanału szyjki i jamy macicy, wad wrodzonych macicy i pochwy, niepłodności, powikłaniom po cięciu cesarskim a także nieprawidłowymi krwawieniami z dróg rodnych.
Histeroskopia diagnostyczna i zabiegowa pozwala na skuteczne/czułe/specyficzne rozpoznawanie i efektywne/całkowite wyleczenie powyższych patologii z pominięciem konieczności kierowania i dojazdu pacjentki do znacznie oddalonego centrum referencyjnego/klinicznego oraz hospitalizacji.  Zabiegi w przeważającej większości mogą być wykonane w warunkach gabinetu prywatnego, zabiegowego i przychodni.
Pozwalają na zaoszczędzenie środków i zasobów ubezpieczyciela i zmniejszyć kolejki do leczenia szpitalnego poprzez przesunięcie procedur do struktur zajmujących się zabiegami w trybie jednego dnia.
Poprzez zastosowanie mało inwazyjnego dostępu podczas zabiegów ogranicza się użycie leków i zmniejsza obciążenie dla pacjentki umożliwiając powrót do codziennej aktywności praktycznie bezpośrednio po zabiegu wraz z możliwością utrzymania aktywności zawodowej.
Do tej pory nauka w zakresie wad macicy była utrudniona ze względu na rzadkość występowania w populacji i rozproszenie w zakresie ośrodków diagnostyki i leczenia.
Ponadto brak odpowiednich możliwości edukacji i dostępu do aparatury USG 3D wpływa na niską rozpoznawalność wad macicy. Stworzenie zestawu „namacalnych” wad macicy które można w porównywalny do rzeczywistości sposób zdiagnozować ułatwi i zachęci do szkolenia rzesze ginekologów praktyków.
Autorzy projektu przeszli trudną drogę wdrożenia zachodnich metod diagnostyki i leczenia w struktury polskiej tradycji. W trakcie tej drogi zrozumieli, że aktualny system edukacji w tym zakresie nie jest doskonały, a wielu niepotrzebnych procedur o znacznym zakresie można uniknąć stosując proste i bezpieczne metody.

Wobec tego, narodziła się nasza koncepcja wzbogaconych modeli do nauki histeroskopii zawierających wszystkie składowe narządu rodnego:

Pełnowartościowy srom z ujściem cewki moczowej i przedsionkiem pochwy. Odpowiedniej długości, szerokości i elastyczności pochwę ze sklepieniami i częścią pochwową szyjki macicy. Macicę na którą składają się szyjka, cieśń, trzon, drożne jajowody i aparat wieszadłowy, który pozwala na odpowiednie ułożenie macicy w specjalnie zaprojektowanym stelażu.
W jamie macicy zaprojektowano różnego rodzaju patologie takie jak: polipy, mięśniaki, przegrodę, lożę w bliźnie po cięciu cesarskim, zrosty i inne. Ponadto odtworzono wady macicy pozwalające lepiej zrozumieć i umożliwiając „dotknięcie” i zobaczenie wady podobnie do serca 3d.
Materiał z którego zbudowana jest macica, pochwa i srom nie ulega degradacji z czasem i może zostać wykorzystany wielokrotnie.
W produkcji nie stosujemy materiału tkankowego i biologicznego, który ulega zepsuciu. Nowa wersja materiału poddaje się działaniu energii elektrycznej i może symulować elektroresekcję.