Twórcy projektu „Modele 3D Serca Płodu dla Diagnostyki Prenatalnej”.

Nasze modele trójwymiarowe powstały dzięki bliskiej współpracy pomiędzy lekarzami zaangażowanymi w diagnostykę prenatalną (dr Marcin Wiecheć, dr Agnieszka Nocuń), grafikami przemysłowymi (mgr Łukasz Tabakowski i współpracownicy) i kardiochirurgiem (dr hab. Jacek Kołcz). Jest to część projektu, który obejmuje w sumie ponad 40 modeli prezentujących prawidłowe serce jak i przykłady różnych wad wrodzonych. Według autorów, te modele są niezwykle istotnym narzędziem w edukacji ginekologów-położników i lekarzy zainteresowanych ultrasonografią prenatalną. Mamy nadzieję, że nasze trójwymiarowe modele serca znajdą zastosowanie podczas konsultacji rodziców, u których dziecka prenatalnie wykryto wadę serca.

Projekt modeli trójwymiarowych serca płodu został powołany przez Grupę MWU

Grupa MWU– jest profesjonalną szkołą ultrasonografii prenatalnej oraz reprezentuje rozpoznawalne centrum ultrasonografii płodowej i ginekologicznej (www.dobreusg.pl).

Kursy MWU z wykorzystaniem trójwymiarowych modeli serca płodu

Nasze trójwymiarowe modele są narzędziem dydaktycznym na wszystkich polskojęzycznych i anglojęzycznych kursach poświęconych sercu płodu. Odnosi się to nie tylko do wykładów, badań na żywo, ale także zajęć praktycznych.

Biorąc udział w kursach MWU można skrócić krzywą uczenia w zakresie badania serca płodu prawidłowego i serca z wadą wrodzoną dzięki innowacyjnym rozwiązaniom takim jak modele 3D. Pracujemy także intensywnie nad poprawą metod interpretacji obrazu.

Zapraszamy na stronę www.ultrasoundcracow.com aby uzyskać więcej informacji.