Model Prawidłowego Serca Płodu z przekrojami poprzecznymi (oś serca zwrócona na prawo)

 565.00

SKU: 02_v.01 Kategorie: ,

Opis

Jest to trójwymiarowy model prezentujący budowę serca w 20. tygodniu ciąży w przekroju osiowym. Jest to wariant zaprojektowany w celach edukacyjnych pokazujący serce zwrócone osią ku stronie prawej. Powodem jest to, że wariant modelu z osią skierowaną ku stronie lewej może stwarzać trudności, jeśli serce płodu jest skierowane swoją osią w prawo na ekranie aparatu USG. Ten wariant modelu prawidłowego serca przedstawia wszystkie typowe projekcje, włącznie z projekcją czterojamową (4CV), pięciojamową (5CV), ujścia żylnego prawego na wysokości klasycznej projekcji trójnaczyniowej (3VV) (wg Yoo), trójnaczyniową z tchawicą (3VTV), oraz projekcją prezentującą przekrój poprzeczny przez łuk aorty. Nasz model może być używany na bieżąco (w obecności pacjentki), w czasie badania serca płodu, aby zapoznać ją z wzajemnym położeniem poszczególnych elementów tworzących prawidłową budowę serca. Można go zastosować bez przeszkód, jeśli tylko serce płodu jest zwrócone swoją osią w prawo na ekranie aparatu USG. Jeśli natomiast serce płodu zwrócone jest swoją osią w lewo na ekranie, wówczas wymagany jest obrót w płaszczyźnie poziomej. Nasz model może także posłużyć do uczenia się autonomicznego (bez obecności pacjentki) z pomocą przekrojów osiowych serca zaprezentowanych w filmikach, nieruchomych obrazach i rysunkach schematycznych zamieszczonych w książkach i innego rodzaju publikacjach.

Wstecz